Arabic Arabic Dutch Dutch English English French French German German Hebrew Hebrew Italian Italian Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish

כמה עולה מכירות הקמעונאות לרהיטים בשנת 2016? - ריהוט משרדי MIGE

ריהוט משרדי MIGE

כמה עולה מכירות הקמעונאות לרהיטים בשנת 2016? - ריהוט משרדי MIGE

|אוגוסט | חדשות

מכירות הקמעונאות לריהוט ומצעים גדלו השנה בכ -2.7% והגיעו ל -104.8 מיליארד דולר. בשנת 2015 הסתכמו המכירות הקמעונאיות ב -102 מיליארד דולר, 3.9% בהשוואה למכירות בשנת 2014 בסך 98.2 מיליארד דולר. נתוני מכירות רהיטים ומצעים אלו הם אומדני מחקר השוק של רהיטים היום, בהתבסס על נתוני הוצאות הצריכה האישית של הלשכה לניתוח כלכלי של משרד המסחר האמריקני.

 

כמו בשנים האחרונות, אינדיקטורים כלכליים לשנת 2016 היו תערובת של טובים ורעים כאחד. סימן כלכלי טוב אחד הוא רמות ההכנסה של משקי הבית בארה"ב שעולות לראשונה מאז המיתון. ההכנסה החציונית של משקי הבית האמיתיים לשנת 2015 עלתה ב -5.2% ל -56,516 דולר לעומת ההכנסה החציונית לשנת 2014 של 53,718 דולר, על פי המידע העדכני ביותר של לשכת האוכלוסין האמריקאית. דלפק המשרד לחציון הכנסות ריאלי לשנת 2015 נמוך ב -1.6% מההכנסה החציונית של 57,423 דולר בשנת 2007, שנה לפני המיתון. העלייה בהכנסה החציונית נראתה בכל המאפיינים, כולל אזור, גיל וגזע ומוצא אתני. מכירות הדירות חלו שיפור. עד ספטמבר עלו מכירות הדירות החדשות ב -3.1% מאוגוסט ל -593,000, גידול של 29.8% לעומת ספטמבר 2015. מכירות הדירות הקיימות עלו מאוד בספטמבר ב -3.2% ל -5.47 מיליון, עם עלייה בסגירות לכל האזורים הגדולים. האבטלה לא ראתה שינויים מעטים מאז אוגוסט 2016. רמות האבטלה עומדות על 5% בספטמבר 2016, ומספר המובטלים, 7.9 מיליון, לא השתנה מעט. לעומת זאת, אמון הצרכנים פחת לאחרונה. לאחר עלייה של 2.3% בספטמבר ל -103.5 במדד, עלייה בחודש חלוקת המשרד השני ברציפות והרמה הגבוהה ביותר מאז המיתון, היא צנחה באוקטובר ל 98.6.

שתף פוסט זה: